ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต

ตำแหน่ง

พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2562 / 16.17 น.

ราชบุรี “ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ให้เกียรติบรรยาย ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทาง D-HOPE”

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณโรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองร [...]

13 กุมภาพันธ์ 2562 / 15.41 น.

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือรางดอกอาว [...]

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

28 มีนาคม 2561 / 11.04 น.

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือและขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือและขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

28 มีนาคม 2561 / 11.01 น.

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทะเบียนหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลิงค์แเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือเนอร์